جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 111 - 6/7/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون طبق تبصره ذیل ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کانون برای تشخیص حسن سابقه خدمت قاضی سابق دادگستری به استناد پرونده کارگزینی او حسن سابقه متقاضی پروانه وکالت را احراز نکرده و تقاضایش را رد نموده است .
با توجه به برگ خدمت (فیش استخدامی ) او و گزارش دادستان و رئیس دادگستری استان در مورد عدم صلاحیت نامبرده و تحقیقات مامورین مربوطه در مورد سوابق اعمال وی ، نظرکانون وکلای دادگستری مبنی بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای مشارالیه خالی از اشکال بوده و اعتراض متقاضی به آن وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1373/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :