جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 149 - 16/8/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به جریان امر و نظر هئیت مدیره کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای معترض برای صدور پروانه کارآموزی ، وکالت با استدلال اینکه طبق نص صریح ماده 7لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، متقاضی پروانه وکالت باید دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده های حقوق داخل یا خارجه باشد.
مدرک تحصیلی متقاضی و ارزشیابی تحصیلات نامبرده صادره از وزارت علوم و آموزش عالی ، کافی برای صدور پروانه کارآموزی مذکور در قانون نیست .
با ملاحظه لایحه اعتراضیه نامبرده که اعلام داشته فارغ التحصیل در علوم سیاسی از دانشگاه .... بوده و مشمول ماده 7 قانون مزبور می باشد.
چون مدیرکل امور فارغ التحصیلان اعلام نموده که نامبرده فارغ التحصیل رشته حقوق نبوده و از دانشکده علوم سیاسی و حقوق نیز فارغ التحصیل نشده ، نظریه کانون وکلا بر رد تقاضای وی خالی از اشکال بوده و اعتراض مشارالیه موجه نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
149
تاریخ تصویب :
1373/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :