جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 176 - 6/9/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
طبق تبصره ذیل ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ،کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه قضات دادگستری (متقاضی پروانه وکالت ) خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
چون باملاحظه پرونده خدمت قاضی بازنشسته دادگستری و گزارش های واصله از سازمان بازرسی کل کشور به کمیسیون بازرسی شورای عالی قضایی ، کانون حسن سابقه متقاضی پروانه وکالت را احراز نکرده ، و با توجه به مندرجات گزارش های مزبور که اعمال نامبرده به تفصیل در آن ذکر شده است ، نظر کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای متقاضی ، خالی از اشکال بوده و اعتراض وی بر آن وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
176
تاریخ تصویب :
1373/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :