جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 152 - 21/9/1374


رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صرفنظر از اینکه سابقه خدمت قضایی متقاضی پروانه وکالت (که افسر قضائی ارتش بوده ) به حد نصاب مذکور در ماده واحده اجازه وکالت به افسران قضائی مصوب تیرماه 1351 نمی رسد. و همانطور که کانون وکلا اعلام کرده ، گواهی وزارت دفاع ارائه شده مخدوش گردیده ، اصولا" اعتراض نامبرده به نظریه کانون وکلای دادگستری خارج از مدت 10 روز مذکور در ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده و ایراد نامبرده بر نظریه مزبورمبنی بررد تقاضای پروانه وکالت او وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
152
تاریخ تصویب :
1374/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :