جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 182 - 3/11/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر می دارد:
به اشخصاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاداده می شود:
الف .... ب .... ج ....
بموجب قانون اصلاح ماده 8 مزبورمصوب 15/4/1373 بند د به ماده 8 اضافه شده : ( کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم یا حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته و نهادها و نیروهای مسلح باشند، وبعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقررکارآموزی .)
چون متقاضی صدور پروانه کارآموزی وکالت قبل از تصویب قانون اصلاحی فوق الذکر در سال 63 بازنشسته شده (مدیرکل حقوقی شرکت دولتی بوده است ) و شرط استفاده از بند (د) مذکور، بازنشستگی بعد از تاریخ تصویب این قانونی می باشد، نظر کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای وی منطبق بر قانون مزبور بوده و اعتراض متقاضی برآن وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
182
تاریخ تصویب :
1374/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :