جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 219 - 14/12/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه کارآموزی وکالت دبیر دبیرستان ، چون نامبرده باارائه نامه مورخ 26/2/68 مسئول اداره مرکزی آموزش و پروش قم که به اداره کل آموزش وپرورش استان تهران نوشته ، قطع رابطه استخدامی خود را اعلام نموده . و بهمین لحاظ پروانه کارآموزی مورخ 6/6/68 برای او صادر شده ( در حالی که نامه مزبور حاکی از بازنشستگی او در تاریخ 26/2/68 نیست ).
سپس معلوم شده که نامبرده طبق حکم اداره کل اموراداری وزارت آموزش و پرورش از تاریخ 16/7/70 رسما" بازنشسته شده است و این امر مورد تعقیب انتظامی کانون وکلا" href="/tags/8838/دادسرای-انتظامی-کانون-وکلا/" class="link">دادسرای انتظامی کانون وکلا قرار گرفته و بلحاظ اینکه برخلاف قانون ، خود راواجد شرایط کارآموزی معرفی کرده پروانه گرفته ، برحسب رای مورخ 8/10/73 دادگاه انتظامی کانون وکلاباتوجه به بند 1 ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رعایت ماده 85 همین آئین نامه ، به یکسال ممنوعیت از اشتغال به کار آموزی وکالت محکوم شده ، رای صادره بر حسب موازین قانونی بوده و اعتراض نامبرده به آن وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1374/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :