جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 25 - 9/3/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به لایحه قاضی بازنشسته که تقاضا نموده ، انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات دستور دهد که کانون وکلا در اجرای حکم قطعی صادره از دادگاه حقوقی یک مبنی بر استرداد پروانه وکالت تودیعی سابق او اقدام نماید.
چون تقاضای نامبرده از کانون وکلای دادگستری ، استرداد پروانه امانی است نه اخذ پروانه وکالت دادگستری ، تادادگاه عالی انتظامی قضات بموجب ذیل ماده 34 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری صالح برای رسیدگی به رد تقاضای پروانه وکالت باشد، لذا رسیدگی به این امر در صلاحیت این دادگاه نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
25
تاریخ تصویب :
1375/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :