جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 38 - 30/3/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به رای شماره 37/2/73 این دادگاه حاکی از تایید نظر کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای پروانه وکالت بلحاظ واجد شرایط نبودن وی ، چون رای صادره نه قابل رسیدگی مجدد و نه قابل اعاده دادرسی است ، لذا تقاضای نامبرده از انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات غیر قانونی است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
38
تاریخ تصویب :
1375/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :