جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 62790/ت 28259ه 26/12/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره شماره 24728/32/2266/22/500 مورخ 10/12/1381 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات - مصوب 1346 - تصویب نمود:
1 - ورود پنبه دانه با رعایت دقیق شرایط قرنطینه نباتی و ورود (گرمادهی پنبه دانه ) بلامانع می باشد .
2 - ورود پنبه با رعایت شرایط قرنطینه و یا تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16919
تاریخ تصویب :
1381/12/25
تاریخ ابلاغ :
1382/01/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :