جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 62985/ت 28256ه 26/12/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381بنا به پینشهاد شماره 011/12947/34 مورخ 11/12/1381 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد وسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب نمود:
در تبصره ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ج ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 2901/ت 26318ه مورخ 28/1/1381 ، عبارت ( تا پایان فروردین سال 1382) جایگزین عبارت (6ماه ) می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16919
تاریخ تصویب :
1381/12/25
تاریخ ابلاغ :
1382/01/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :