جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 66593/ت 28278ه 26/12/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 70659/13190/1087 مورخ 13/12/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد بند (الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
برنامه زمانبندی ، روش و میزان واگذاری سهام 14 شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بشرح جدول پیوست و با رعایت توضیحات مقرر در آن تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16919
تاریخ تصویب :
1381/12/25
تاریخ ابلاغ :
1382/01/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :