×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده ( 65 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده ( 65 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-ماده-(-65-)-قانون-تنظیم-بخشی-ازمقررات-مالی-دولت
شماره 67446/ت 28325ه 28/12/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4774ه/ب مورخ 6/12/1381 تصویب نمود :
در ماده ( 2 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 65 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 18833/ت 26840ه مورخ 2/5/1381 عبارت ( به صورت وجوه اداره شده نزد بانک مذکور ) به عبارت ( به صورت سپرده دولت نزد بانک مذکور منظور و ) اصلاح می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16933

تاریخ تصویب : 1381/12/28

تاریخ ابلاغ : 1382/01/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.