×

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

اصلاح-آئین-نامه-اجرائی-قانون-ابطال-اسناد-و-فروش-رقبات-،-آب-و-اراضی-موقوفه-
شماره 67447/ت 28302ه 28/12/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4211ه/ب مورخ 27/7/1381 تصویب نمود :
تصیوب نامه شماره 37127/ت 22905ه مورخ 13/8/1380 ، موضوع اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه بشرح ذیل اصلاح می شود :
1 - در ماده ( 2 ) اصلاحی موضوع بند ( 1 ) تصویبنامه یاد شده ، عبارت ( در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود ) حذف می گردد .
2 - در بند ( ب ) ماده ( 5 ) اصلاحی موضوع بند ( 4 ) تصویبنامه مزبور ، عبارت ( ماده ( 2 ) اصلاحی ) حذف می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16933

تاریخ تصویب : 1381/12/28

تاریخ ابلاغ : 1382/01/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.