جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 1602/28322 19/1/1382

نظر به اینکه در ردیف ( 57 ) فهرست شماره ( 1 ) پیوست تصویبنامه شماره 67439/ت 28322ه مورخ 28/12/1381 که بر اساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، حرف ( و ) بعد از واژه ( بخار ) به اشتباه تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود
دبیر هیات دولت - عبدا000رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16933
تاریخ تصویب :
1382/01/19
تاریخ ابلاغ :
1382/01/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :