جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 33824/ت 27372ه 20/12/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 125972/101 مورخ 12/7/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارت (معادل (20%) ) مندرج در ماده (36) اصلاحی آئین نامه استخدامی سازمان حسابرسی ، موضوع تصویبنامه شماره 18888/ت 88ه مورخ 25/3/1373 به عبارت ( معادل سی وپنج درصد(35%) تغییر یابد
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16913
تاریخ تصویب :
1381/12/04
تاریخ ابلاغ :
1381/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :