جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 62769/ت 28237ه 19/12/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پینشهاد شماره 69836/21-12492 مورخ 10/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور تا سقف مبلغ 97/621/282/6 ( شش میلیون و دویست وهشتاد و دوهزار وششصد و بیست و یک ممیز نود وهفت صدم ) یورو برای تامین مالی خرید پنج دستگاه ماشین تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد.
ب - مبالغ مندرج در بند(ال ) این تصویبنامه ، معادل اصل مبلغ قرادراد هر طرح می باشد، هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به مبالغ مذکور اضافه می گردد.
ج - صدور ضمانت نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی واخذ وثایق کافی و یا تاییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید باز پرداخت می گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانک ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایرهزینه های مربوط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16913
تاریخ تصویب :
1381/12/14
تاریخ ابلاغ :
1381/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :