جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 2055/ت 28496ه 2/2/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 31/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1595/302/125/ه مورخ 20/1/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
سامزان خصوصی سازی مجاز است در سال 1382 نسبت به ادامه عرضه سهام دارای برنامه زمان بندی فروش که عملیات واگذاری آنها در سال 1381 به پایان نرسیده است اقدام نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16943
تاریخ تصویب :
1382/01/31
تاریخ ابلاغ :
1382/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :