جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 4544/25342 2/2/1382

نظر به اینکه در ماده (10) آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت 25342ه مورخ 14/12/1381 که براساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است ، بعارت (یک چهلم حقوق ومزایای شهردار مربوط ) به اشتباه ( یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان شهرداری مرکزاستان ) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود .
دبیرهیات دولت - عبدا000رمضان زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16943
تاریخ تصویب :
1382/02/02
تاریخ ابلاغ :
1382/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :