جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 39196/ت 27165ه 26/12/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 22729 مورخ 2/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصمیم نامه شماره 66563/ت 22589ه مورخ 21/12/1378 ، موضوع واگذاری مالکیت سهام سازمان ایرانگردی و گهانگردی در شرکت توسعه مهمانخانه های ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی لغو می گردد .
معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/25
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :