جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 498/ت 27464ک 9/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت وزران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 68821/42/4/1 مورخ 1/8/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب نمودند:
1- روستای گردشکانه مرکز بخش لاجان شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به شهر تبدیل و بعنوان شهر گردکشانه شناخته شود .
2- محدوده این شهر براساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد .
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :