جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 665/ت 27613 10/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 77799/42/4/1 مورخ 26/8/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان آذربایجان شرقی تصویب نمودند:
الف - روستاها ، مزارع و مکانهای استیار ، اسکندر ، کلوک درق ، گاوداری اسکندر ، مرغداری حاجی جعفر از دهستان شبلی بخش مرکزی شهرستان بستان آباد منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به دهستان میدانچای بخش مرکزی شهرستان تبریز الحاق گردد .
ب - روستای تازه کند آخوند از دهستان ذوالبین بخش یامچی شهرستان مرند منتزع ومطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به دهستان دولت آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند الحاق گردد .
ج - روستاها ، مزارع و مکانهای جهندیز ، زوایه ، که ، سدخاکی که ، مرغداری اللهیاری ، کارخانه آسفالت میانه از دهستان کندوان بخش کندوان شهرستان میانه منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به دهستان قافلانکوه غربی بخش مرکزی شهرستان میانه الحاق گردد .
د - روستای کردلر از دهستان تازه کند بخش خسروشهر شهرستان تبریز منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به دهستان شورکات جنوبی بخش ایلخجی شهرستان اسکو الحاق گردد .
ه - روستای جمال آباد از دهستان باروق بخش مرکزی شهرستان هریس منتزع ومطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهردفتر هیئت دولت می باشد به دهستان الان برآغوش بخش مهربان شهرستان سراب الحاق گردد .
و- روستای کلان از دهستان سیدان بخش آبش احمد شهرستان کلبیر منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به دهستان ییلاق بخش مرکزی شهرستان کلیبر الحاق گردد .
ز - روستاهای علی بیگلو و فرجقلی از توابع دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر درهم ادغام و تبدیل به روستای واحدی به نام روستای علی بیگلو گردد .
ح - روستاهای چلغایی ، تازه کند ، چلغایی و قشلاق چلغایی از توابع دهستان بناجوی شرقی بخش مرکزی شهرستان بناب در هم ادغام و به روستای واحدی بنام روستای جلغایی تبدیل گردد .
ط- روستاها و مزارع و مکانهای فیروزسالار ، مرغداری فلاحتی و شرکاء و قم باغی از دهستان قاضی جهان بخش مرکزی شهرستان آذرشهر منتزع ومطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به دهستان دستجرد بخش گوگان همین شهرستان الحاق گردد .
ی - دهستان خانمیر به مرکزیت روستاین خانمیر مشتمل بر روتساها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتری دولت می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان آذرشهر ایجاد و تاسیس گردد:
1- آهنگری ممقانی 2- آجرپزی زارع 3- اکبرآباد 4- باغ سیدآباد 5- باغ دادور 6- باغ بیوک زوبین 7- باغ سرهنگ 8- باغ اکبر دانشو 9- پتوبافی درخشان 10- پتوبافی گلزار 11- ترامین 12- خان میر 13- دامداری سلطانی 14- دانشگاه تربیت معلم 15- زینه سو 16- سردخانه مثلث زرین 17- سنگبری رضایی 18- سردخانه 19- شهرک صنعتی شهید سلیمی 20- شرکت تورافزا 21- کوره آجرپزی 22- کارخانه لوله سازی (پولیکاسازی ) 23- گاو داری لطیفی 24- گاوداری نایبی 25- گاوداری حق وردی 26- گاوداری دادشی 27- موزاییک سازی سبلان 28- مزار ممقان 29- معدن ناجی 30- مرغداری برزگر 31- مرغداری قهرمان 32- مرغداری رامیه 33- مرغداری اسدزاده 34- مرغداری فرجی 35- مرغداری بایرام 36- مرغداری صادق زاده 37- مرغداری دایی پور 38- مرغدرای آقاجانی 39- مرغداری ویس 40- نساجی صبح خیز .
ک - دهستان ینگجه به مرکزیت روستای ینگجه مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان آذرشهر مطابق با نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ایجاد و تاسیس گردد .
1- تاجینه 2- تاج الدین 3- چراغیل 4- دامداری باباجان زاده 5- داش آلمالو 6- صغایش 7- قاضی کندی 8- قرمز گل 9- گواهر 10- ینگجه
ل - مرکز بخش مرکزی شهرستان آذر شهر به شهر ممقان منتقل گردد .
م - نام بخش مرکزی شهرستان آذرشهر به بخش ممقان تغییریابد .
س - مرز بین دهتسانهای قبله داغی و دستجرد از توابع شهرستان آذرشهر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد اصلاح گردد .
خ - بخش حومه به مرکزیت روستای نادیلو از ترکیب دهستانهای شیرامین و قبله داغی در تابعیت شهرستان آذرشهر ایجاد وتاسیس گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :