جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 485/ت 27145ه 9/1/1382

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 11/10942 مورخ 3/6/1381 وزارت راه وترابری و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1371 بشرح زیر اصلاح می شود:
1- عبارت زیر جایگزین عنوان اساسنامه می شود:
(اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل کالا )
2- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود:
(ماده 1- شرکت سهامی حمل ونقل کالا - که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود - با موضوع حمل ونقل و جابجایی بار وانواع کالا با استفاده از امکانات حمل ونقل جاده ای و ریلی یا ترکیبی از آنها زیر نظر شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، فعالیت می نماید . )
3- متن زیر جایگزین ماده (3) می شود:
(ماده 3- شرکت می تواند در چارچوب موضوع فعالیت خود به امور مربوط به نگهداری ، بازسازی ، تعمیر ، توسعه و تجهیز ناوگان مربوط و مطالعه و پژوهش در زمینه حمل ونقل بار مبادرت نماید . )
4- عبارت (ضمن رعایت بند(ج ) ماده (9) این اساسنامه ، بعد از عبارت ( با تصویب مجمع عمومی ) در ماده (5) اضافه می شود .
5- متن زیر جایگزین ماده (6) می شود .
(ماده 6- سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد(000/000/000/8)ریال است که به هشتاد هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم شده و کلیه سهام آن متعلق به شرکت مادرتخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
تبصره - سرمایه مذکور از محل دارایی های انتقالی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تامین می شود . )
6- عبارت زیر جایگزین ماه . 8) می شود:
(ماده 8- مجمع عمومی شرکت ، هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که اداره و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت یاد شده است . )
7- متن زیر به عنوان بند(م ) به انتهای ماده (9) اضافه می شود:
(م - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موردچگونگی واگذاری فعالیتها و امور اجرائی به بخش غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطژ)
8- کلمه (اکثریت ) در تبصره (4) ماده (10) جایگزین کلمه (بیشتر) می شود .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 2676/30/81 مورخ 26/12/1381 شورای نگهبان ، به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/11/20
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :