جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 65839/27358 28/12/1381

نظر به اینکه در بند(2) تصویبنامه شماره 38437/ت 27358ک مورخ 4/12/1381 که بر اساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است ، نام بخش (سرچهان ) به اشتباه (سرجهان ) تحریر شده است . لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود .
دبیر هیات دولت - عبدا000 رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/28
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :