جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 5691/ت 28504ه 9/2/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4739 ه/ب مورخ 29/11/1381 تصویب نمود:
بند(ج ) تصویبنامه شماره 11381/ت 26427ه مورخ 10/6/1381 به شرح زیر اصلاح می شود:
(ج - واگذاری سه شرکت یاد شده در بندهای (الف )و(ب ) بارعایت شرایط ومقررات مذکور در ماده (9) و بند(الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز است . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16949
تاریخ تصویب :
1382/02/07
تاریخ ابلاغ :
1382/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :