جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 5425/ت 28507ه 8/2/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 10787 مورخ 26/1/1382 وزارت صنایع ومعادن و به استناد ماده (17) اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران - مصوب 1358- تصویب نمود:
انحلال سازمان صنایع ملی ایران با رعایت قوانین مربوط مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16949
تاریخ تصویب :
1382/02/07
تاریخ ابلاغ :
1382/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :