جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 313/دش 26/1/1382

(مصوب جلسه 513مورخ 20/12/1381 شورای علای انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، انتخاب آقای دکتر مهدی یونسی رستمی بعنوان رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی مازندران را تصویب کرد .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16949
تاریخ تصویب :
1381/12/20
تاریخ ابلاغ :
1382/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :