جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 1839/ت 27212ک 20/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 54848/42/4/1 مورخ 20/6/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب نمودند:
خط مرزی بین دهستان درواهی از توابع بخش شبانکاره ودهستان زیرراه از توابع بخش سعدآباد در شهرستان دشتستان استان بوشهر مطابق نقشه 50000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، اصلاح گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 18/1/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :