جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 1220/ت 28446ه 26/1/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 899- 21-171 مورخ 17/1/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور تا سقف مبلغ یک میلیون وپانصد وهفتاد و چهارهزار و هفتصد و پانزده (715/574/1) فرانک سوئیس برای تامین مالی طرح شرکت کارخانجات صنایع نساجی اردکان از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود ، توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز می باشد .
ب - مبلغ مندرج در بند(الف ) این تصویبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح میباشد . هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به مبلغ مذکور اضافه می گردد .
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تاییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید باز پرداخت می گردند ، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایرهزینه های مربوط می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/24
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :