جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 1771/ت 28409ه . 2/1/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 69036/14250/56 مورخ 6/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و بند(ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود:
به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود در مقابل صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور مندرج در ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- در مواردی که جنبه انتفاعی دارند ، در هر مورد مبلغی بشرح فهرست پیوست دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/17
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :