جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


( مصوب 320 جلسه مورخ 7/10 / 72 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عضویت استانداران در هیاتهای احیای نقش مساجد ( موضوع مصوبه 196 / د ش مورخ 21/1/72 شورای عالی ) تصویب شد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :