جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


مصوب 321 جلسه مورخ 21/10/72 شورای عالی انقلاب فرهنگی
بنا به پیشنهاد رییس هیات نظارت و بازرسی اصلاح ماده 7 آیین نامه اجرایی آن هیات ( موضوع مصوبه 2822 / د ش مورخ 15/7/64 ) بدین شرح به تصویب رسید :
ماده 7 ـ مسوولان کمیته ها به پیشنهاد رییس هیات نظارت و ترجیحا از میان اعضای هیات و در صورت عدم امکان از بین اعضای کمیته ها برای تایید به هیات معرفی می شوند .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :