جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


مصوب یکصد وهفتاد و دومین جلسه مورخ 8/9/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : شورای مرکزی جهاد دانشگاهی )
آقای مهندس مجید رحمتی بعنوان عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی انتخاب گردیدند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :