جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 61 - 8/4/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صرفنظر از اینکه دادگاه کیفری یک ، وکیل را از محکومیت (به شلاق به اتهام تصرف عدوانی ) تبرئه نموده است ، چون طبق ماده 66 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء، دادگاه باید ادعانامه را برای وکیل مشتکی عنه ارسال نموده ، وپس ازآن طبق ماده 67آئین نامه مزبور رسیدگی نماید، دادگاه به این وظیفه قانونی عمل نکرده ،رای محکومیت وکیل به محرومیت دائم از شغل وکالت که از دادگاه انتظامی کانون وکلای استان صادر گردیده برخلاف تشریفات وضوابط قانونی بوده و فسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
61
تاریخ تصویب :
1368/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :