جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 37 - 27/2/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به رای دادگاه انتظامی وکلاء مبنی برتعلیق موقت وکیل دادگستری بلحاظ صدور کیفرخواست جزائی علیه او به استناد ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، چون رای تعلیق موقت مزبور قابل تجدیدنظر نیست ، رسیدگی وتجدیدنظر نسبت به آن دراین دادگاه محمل قانونی ندارد

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
37
تاریخ تصویب :
1368/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :