جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 39 - 26/3/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه وکیل اظهارداشته که حکم محکومیت خود را در تاریخ 20/4/68 رویت ودر تاریخ 26/4/68 تقاضای تجدیدنظر نموده (حکم دادگاه ا نتظامی وکلاء دایر بر محرومیت وی از شغل وکالت به سبب محکومیت جزائی وکیل به اتهامات شرب خمر و رابطه نامشروع و تهیه مشروب الکلی بوده است )
کانون وکلا ادعا دارد که طبق گواهی اداره پست ، حکم محکومیت در تاریخ 3/4/68 به نامبرده ابلاغ شده چون گواهی پست مخدوش گردیده تشخیص حقیقت امر ممکن نیست .
در مورد تقاضای تجدیدنظر وکیل از حکم محرومیت خود از شغل وکالت ، چون رای صادره از دادگاه انتظامی وکلا بر حسب ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وبه استنادحکم محکومیت جزائی نامبرده از دادگاه کیفری 2 صادر شده ، اعتراض وکیل به رای مزبور فاقد دلیل بوده مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
39
تاریخ تصویب :
1371/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :