جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 159 - 18/6/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه رای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مبنی بر محکومیت وکیل به سه ماه ممنوعیت از شغل وکالت ، که وکیل مزبوربه لحاظ شمول مرور زمان به آن اعتراض نموده است .
چون در تاریخ 64 دادسرای انتظامی کانون به وکیل مزبوراعلام کرده که دفاع خود را در مقابل شکایت شاکی انتظامی اعلام داردودیگر در پرونده اقدامی نشده ، تا اینکه در سال 69 دستوری درپرونده دیده می شود که نوشته شده : (همکار محترم آقای ... پس از تکمیل پرونده نظرتان را گزارش کنید.)وحدود 5/5 سال گذشته وپرونده بلااقدام مانده است .
ایراد وکیل مبنی بر شمول مرور زمان وارد بوده وطبق ماده 86 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری شکایت شاکی انتظامی مشمول مرور زمان شده وقابل تعقیب انتظامی نبوده است .
لذا رای صادره بر محکومیت او بهمین لحاظ فسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
159
تاریخ تصویب :
1372/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :