جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 169 - 23/6/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه اعتراض وکیل دادگستری به رای شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ، چون اعتراض وی به رای صادره از دادگاه انتظامی مبنی بر محرومیت او به 5 سال از شغل وکالت بوده که دادگاه انتظامی کانون خود راصالح برای رسیدگی به اعتراض اوندانسته است .
این تصمیم دادگاه مزبور از مواردی نیست که طبق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وماده 75 آئیننامه آن قابل تجدیدنظر در انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. لذا اعتراض وکیل به رای مزبور در انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1372/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :