×

پس از اعتراض به نظر دادسرای انتظامی کانون وکلا و رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون و تایید قرار دادسرا، رای مزبور قابل اعتراض نبوده است

پس از اعتراض به نظر دادسرای انتظامی کانون وکلا و رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون و تایید قرار دادسرا، رای مزبور قابل اعتراض نبوده است

پس-از-اعتراض-به-نظر-دادسرای-انتظامی-کانون-وکلا-و-رسیدگی-در-دادگاه-انتظامی-کانون-و-تایید-قرار-دادسرا،-رای-مزبور-قابل-اعتراض-نبوده-است

وکیل


دادنامه شماره : 309 - 27/10/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه اعتراض اداره کل منابع طبیعی استان به رای صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا به استناد نظریه شورای نگهبان که مرور زمان را با اجرای قوانین اسلامی منتفی دانسته است .
صرفنظر از اینکه نظر شورای نگهبان بشماره 7257 راجع به موادی از قانون آئین دادرسی مدنی بوده ، اصولا" پس از اعتراض به نظر دادسرای انتظامی کانون وکلاورسیدگی در دادگاه انتظامی کانون (طبق ماده 13 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا)وتایید قرار دادسرا، رای مزبور قابل اعتراض نبوده ودر ماده 75 آئین نامه هم که موارد تجدیدنظراحکام دادگاه انتظامی وکلا احصاء شده ، مورد مزبور ذکر نشده است .
لذا اعتراض اداره کل منابع طبیعی بر رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تایید قرار موقوفی تعقیب وکیل بلحاظ شمول مروز زمان دو ساله (طبق ماده 86 آئین نامه ، در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 309

تاریخ تصویب : 1372/10/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.