جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 19406/ت 27761ه 14/4/1382

هیا وزیران در جلسه مورخ 8/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1/54195/81 مورخ 9/9/1381 استانداری خراسان و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - تسهیلات مقرر در تصویبنامه های شماره 50973/ت 17443ه مورخ 5/3/1376 و شماره 30566/ت 27256ه مورخ 20/7/1381 هیات وزیران ، موضوع دو میلیون دلار اعتبار اعطایی به کشور ترکمنستان ، درسقف تخفیفهای داده شده از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به روش خرید مسافر از بازارچه مشترک مرزی گودان ترکمنستان بدون الزام به لیست کالا و با حضور نماینده وزارت بازرگانی در بازارچه قابل اجرا می باشد .
2 - میزان استفاده هر فرد از تخفیف مذکور و همچنین نحوه تردد افراد به بازارچه مقابل را استانداری خراسان مشخص خواهد نمود .
2 - به استانداری خراسان اجازه داده می شود اجرای مصوبات مذکور را مشروط به اعطای تسهیلات متقابل از طرف کشور ترکمنستان نماید
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17000
تاریخ تصویب :
1382/04/08
تاریخ ابلاغ :
1382/04/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :