جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 14676/28620 2/4/1382

نظر به اینکه در جدول شماره ( 3 ) پیوست تصویبنامه شماره 9450/ت 28620ه مورخ 28/2/1382 که بر اساس متن پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، اشتباهاتی صورت گرفته است ، لذا جدول پیوست جایگزین جدول یاد شده می شود .
دبیر هیات دولت - عبدالله رمضان زاده


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16998
تاریخ تصویب :
1382/04/02
تاریخ ابلاغ :
1382/04/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :