جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 21259/ت 26215ه 22/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 19627 مورخ 25/12/1380 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وبه استناد ماده ( 194 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی ماده (194) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 30570/ت 23902ه مورخ 2/7/1380 بشرح زیر اصلاح می شود :
1 - تبصره بند ( الف ) ماده ( 3 ) حذف می گردد .
2 - تبصره ذیل بند ( ج ) ماده ( 8 ) آئین نامه بعنوان تبصره ( 1 ) منظور و متن زیر بعنوان تبصره ( 2 ) به بند یاد شده اضافه می گردد
تبصره 2 - آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی و بهداشتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای تکمیل اقدامات کنترل ونظارت گروه های نظارت وممیزی تاسیس می گردد و ضوابط آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17012
تاریخ تصویب :
1382/04/15
تاریخ ابلاغ :
1382/05/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :