×

برائت

برائت
(فقه - دادرسی مدنی ) هر امری که توجه آن به شخص ، مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتیکه توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از کلفت و زحمت مبری نمود و زحمت به اشخاص روا نیست . از این معنی به اصل برائت تعبیر میشود ( بطور مخفف آن را برائت گویند)
کتاب ترمینولوژی حقوق - تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

نوع : نامشخص

شماره انتشار :

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.