جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


تاریخ : 23/9/1374 کلاسه پرونده : 74/5ت/855 شماره دادنامه : 975
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : آقای حجت ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : خانم سیده مینا ... به نشانی ...
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
حسب محتویات پرونده آقای حجت ... متهم بوده که دوشیزه مینا ... 17 ساله را از شهر ری با حیله ربوده و به یکی از دهات مشکین شهر نزد والدین خود برده و در آنجا مرتکب زنا با وی شده است ضمنا به ایراد ضرب عمدی منجر به پارگی پوست سر خانم مینا ... هم بوده و شعبه نهم دادگاه عمومی شهر ری به موجب احکام شماره 698 - 21/8/74 و 699 - 21/8/74 مشارالیه را از جهت آدم ربائی به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص به تحمل چهار سال حبس و از جهت ارتکاب زنا ( غیر عنف ) به استناد مواد 63 و 88 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق ( به عنوان حد ) و از حیث ایراد ضرب عمدی مطابق ماده 480 همان قانون به دادن دو شتر به عنوان دیه محکوم نموده و محکوم علیه از این حکم تجدید نظرخواهی کرده است . اعتراض تجدید نظرخواه راجع به محکومیتش به اتهام آدم ربائی و ارتکاب زنا وارد است . زیرا اولا بزه ربودن ثابت به نظر نمی رسد و دلیلی برای احراز فریب و نیرنگ تحصیل نگردیده و با توجه به مسافت بسیار طولانی بین محل عزیمت آنان تا مقصد که صدها کیلومتر می باشد و امکان همه گونه استمدادی وجود داشته و هیچگونه عکس العمل متعارف و قابل توجهی از ناحیه خانم مینا ... صورت نگرفته است و اقامت مشارالیها در آن محل ماهها بعد از عزیمت بدون آنکه در صدد بازگشت یا به اعتبار دیگر رهائی خود برآید یا از دیگران استمداد بطلبد ( خصوصا آنکه امکان همه گونه اقدامی در این رابطه وجود داشته است ) و ایضا آشنائی قبلی آنان، دلالت دارد که خانم مینا ... با رضایت و رغبت به همراه آقای حجت ... رفته است و با این وصف ربودن مصداق ندارد. ثانیا با توجه به اینکه آقای حجت ... از ابتدا منکر ارتکاب زنا بوده است و گفته است پس از برقراری نکاح که به وسیله یک نفر روحانی به نام حاجی ابراهیم فاضلی صورت گرفته است نزدیکی کرده اند و نوشته ای مربوط به تاریخ 7/2/74 در این زمینه ارائه نموده است که با امضاء و اثر انگشت طرفین و مهر و امضاء او مورد تائید امام جمعه محترم مشکین شهر قرار گرفته است لذا عمل مذکور زنا محسوب نمی شود و هر چند خانم مینا ... مدعی است قبل از این اقدام نزدیکی ، کرده اند ، نظر به اظهارات و مدافعات آقای حجت ... شرعا و قانونا دلیلی بر اینکه مشارالیه مرتکب زنا شده است وجود ندارد و با فرض اینکه نکاح مذکور بلحاظ آنکه موافقت پدر دوشیزه مینا ... تحصیل نگردیده باطل باشد چون اقدامات آقای ... ( و از جمله عاقد ) حاکی از این است که واقف به این حکم نبوده اند و آقای حجت ... به اعتبار اینکه مینا ... همسر شرعی او می باشد با وی نزدیکی نموده ، عمل مذکور صرفا می تواند وطی به شبهه تلقی شود نه زنا ، بنا براین طبق قاعده فقهی ( الحدود تدرءبالشبهات ) و توجها به قسمت آخر ماده 63 قانون مجازات اسلامی این دادگاه عمل زنا را ثابت تشخیص نمی دهد و با نقض آراء بدوی از حیث محکومیت تجدید نظرخواه به اتهام آدم ربائی و زنا مستندا به مواد 19 و 22 و 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکم برائت آقای حجت ... را از این اتهامات صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است .
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران - ایمانی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
975
تاریخ تصویب :
1374/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :