جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 21544/ت 27261ه 23/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 011/6970/34 مورخ 25/6/1381 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - طرح تبدیل گشت زراعی به باغ در اراضی شیبدار استان گلستان ( بشرح پیوست ) به اجرا در آید.
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ثابت وجوه اداره شده مورد نیاز برای اجرای طرح را مطابق جدول شماره ( 7 ) پیوست طرح و پس از اعمال تعدیل هزینه ها، در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و در چارچوب قوانین بودجه یاد شده به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص دهد
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح یاد شده در استان گلستان تا سقف چهارصد ونود وپنج میلیارد ( 000/000/000/495 ) ریال برای بانک کشاورزی تامین می نماید.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات را تا نرخ مصوب بخش کشاورزی تامین و پرداخت می نماید.
4 - وزارت نیرو اقدامات لازم جهت تخصیص آب مورد نیاز ناشی از اجرای طرح در اراضی یاد شده را معمول دارد.
تبصره - هرگونه استفاده از منابع آبی در داخل پارکهای ملی ودر محدوده مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ،با اخذ نظر سازمان یاد شده امکان پذیر خواهد بود.
5 - وزارتخانه های صنایع ومعادن و جهاد کشاورزی به طور مشترک ، ظرف شش ماه طرحهای لازم برای ایجاد وتوسعه صنایع فرآوری محصولات طرح ، به ویژه زیتون را تهیه و به هیات دولت ارائه نماید.
6 - کلیه دستگاههای ذیربط هرگونه پیشنهاد احتمالی در خصوص اصلاح قوانین ومقررات را که برای اجرای طرح ضروری باشد، جهت اقدام لازم به هیات دولت ارائه نمایند.
7 - وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت هماهنگی و زمانبندی کلیه اقدامات دستگاههای ذیربط در سطح ملی واستان را به عهده دارد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1381/06/25
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :