جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


تاریخ : 25/3/1382 شماره دادنامه : 120 کلاسه پرونده :81/56
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به تائید و تصویب مراجع ذیصلاح در باب جواز وصول یک درصد عوارض از پیمانکاران والزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداریهای طرف قرارداد و عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران ، دادنامه شماره 1451 مورخ 3/8/1379 شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول وموازین قانونی می باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه1/8/56 8/4/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای عباس منصور آبادی .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و12و17 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت آقای محمد وزیران بطرفیت شهرداری شیراز بخواسته ابطال رای مورخ 22/8/1378 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز بشرح دادنامه شماره 516 مورخ 22/4/1379 چنین رای صادر نموده است ،چون رای مورخ 22/8/1378 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز در رابطه با قرارداد مورخ 18/12/1377 صادر و شاکی را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالی که دستگاه اجرائی مکلف بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداری واریز کند لذا رای مذکور مطابق با بخشنامه های استنادی شاکی نبوده و لغو می گردد. تا مجددا" در کمیسیون همعرض مورد رسیدگی مجدد قرارگیرد
ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/383 موضوع شکایت آقای فرهاد گنجی بطرفیت شهرداری شیراز بخواسته ابطال رای مورخ 26/12/1376 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بشرح دادنامه شماره 247 مورخ 1/3/1379 چنین رای صادر نموده است ، اولا" تعرفه مربوطه تائید نشده است . ثانیا" تعرفه مورد استناد که بوسیله نماینده معرفی شده تسلیم شعبه گردید به تعرفه تصویبی انطباق ندارد. ثالثا" مبلغ پیمان پیمانکاران طرحهای عمرانی به شهرداری محل اجرائی قرارداد پرداخت گردد. لذا تعیین عوارض یک درصد برای طرح مذکور و صدور رای مورد شکایت بر آن مبنا صحیح نبوده است برخلاف ضوابط ومقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور صادر و اعلام می گردد.
شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 79/513 موضوع شکایت آقای عبدالخالق اردکانی بطرفیت شهرداری شیراز بخواسته اعتراض به رای مورخ 18/3/1379 بشرح دادنامه شماره 1451 مورخ 3/8/1379 چنین رای صادره نموده است ، نظر به اینکه در بند395 تعرفه عوارض تنفیذی ولی فقیه که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ولی فقیه رسیده است ، یک درصد مبلغ پیمان پیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت شود واز آنجا که تعرفه عوارض شهرداری کلیه صنوف را در بر می دارد پیمانکار بعنوان یک شغل می بایست عوارض خود را بپردازد که این عوارض براساس تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسئول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض این موضوع ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرورش می باشند ندارد زیرا پرداخت عوارض شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافیتهای قانونی باشد. بنابراین از حیث نقض قوانین و مقررا ایراد واشکالی بر رای مورد اعتراض به نظر نمی رسد. با کیفیت مطروحه شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادرمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی 17018 مورخ 12/5/1382
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1382/03/25
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :