جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 23118/ت 28956ه 31/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4655ه/ب مورخ 6/11/1381، تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 25600/ت 27060ه مورخ 4/6/1381 بشرح زیر اصلاح می شود:
1 - در بند ( 4 ) عبارت ( با رعایت قوانین ومقررات مربوط ) بعد از عبارت ( اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ) اضافه می شود.
2 - بند ( 5 ) بشرح زیر تغییر می یابد:
( 5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند تسهیلات سررسید سال 1381 آسیب دیدگان ناشی از سیل سال جاری در استان گلستان را با رعایت ماده ( 15 ) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، به مدت یک سال تمدید نماید. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/04/22
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :