جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 23127/ت 29007ه 31/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/4/1382 با توجه به نظررئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 5111ه/ب مورخ 21/3/1382 تصویب نمود:
در بند ( 4 ) تصویبنامه شماره 4858/ت 26105ه مورخ 28/7/1381، موضوع افزایش مبالغ مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بعد از عبارت ( اجرای این تصویبنامه ) عبارت با رعایت قوانین مربوطه اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/04/25
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :