جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 23566/ت 29034ه 1/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/4/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 5097ه/ب مورخ 19/3/1382 تصویب نمود:
تصیوب نامه شماره 41501/ت 27540ه مورخ 26/8/1381 از ابتدای سال 1382 موقوف الاجرا می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/04/29
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :