جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 16497/ت 28456ه 31/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 11/409 مورخ 18/1/1382 وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بدهی مالیاتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دولت ( سازمان امور مالیاتی کشور ) از محل مبلغ ارزیابی سهام واگذار گروه هتلهای هما به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی تهاتر می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/04/22
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :