جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 2391/دش 26/4/1382

( مصوب جلسات 518و520مورخ 13/3/1382 و10/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 518و520 مورخ 13/3/1382 و 10/4/1382، در اجرای بند10 ماده 5 آئین نامه شورای پژوهش های علمی کشور ( ابلاغیه شماره 3134/دش بند10 ماده 5 آئین نامه شورای پژوهش های علمی کشور ( ابلاغیه شماره 3134/دش مورخ 7/9/13368 ) ، ضمن تشکر از اعضای قبلی ، افراد ذیل را بعنوان اعضای محقق در رشته های مختلف و آشنا به امور برنامه ریزی و تحقیقات برای مدت سه سال انتخاب کرد:
1 - جناب آقای دکتر حسین ملک افضلی
2 - حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای علیرضا اعرافی
3 - جناب آقای دکتر کریم زارع
4 - جناب آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
5 - جناب آقای دکتر رضا مکنون
6 - جناب آقای دکتر عباسعلی زالی
7 - جناب آقای دکتر فریدون عزیزی
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/04/10
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :